Çevre Politikamız

 

Gramis üretim sürecinin tüm aşamalarında kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanarak, insanlığın ortak varlığı olan çevreyi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir biçimde bırakabilmek için sorumluluklarının ve atması gereken adımların bilincinde olup kendi gelişiminin bir parçası olarak benimsediği bu süreci yönetebilmek adına etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır.
 

İlkelerimiz:

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili yasa ile mevzuatların gereklerini sağlamak,
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek
  • Yarınımızı düşünerek kirliliği kaynağında önleyip faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Çalışanlarımıza çevreye karşı sorumluluklarımız temalı periyodik eğitimler vermek, onların bilinçlenerek gelişmelerini sağlamak,
  • Çevre, insan ve doğal kaynakların korunmasını ön planda tutmak,
  • Çevre kalitesinin yükseltilmesi ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla gereken sistemlerin kurulması için kaynak sağlamak,
  • Atık miktarını azaltmak, atıkların ayrıştırılmasını ve uygun olanların geri dönüştürülmesini sağlamak,
  • Toplumsal hayatın önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaktır.